Yurtdışında ticari vergi, iş ve idari hukuk danışmanlığı

Credilex ayrıca yabancı ülkeler için ticaret, vergi, idari ve iş danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır:

  • Şirketler hukuku (şirketlerin kuruluşu, fesih ve tasfiyeleri, sermaye artırımları, ortaklar arasındaki anlaşmalar, ortak girişimler)
  • Ticari sözleşmeler
  • Medeni ve ticari davalar
  • Sigortalar
  • Mukim olmayan kuruluşlara vergi danışmanlığı, vergi yükümlülükleri ile uyumluluk, vergi beyannamelerinin sunulması, çifte vergilendirme anlaşmaları
  • Göçmenlik kanunu
  • Yabancı idari prosedürler
  • İş sözleşmelerinin hazırlanması, resmileştirilmesi ve işlenmesi