Ulusal borç tahsilatı

Ulusal düzeyde, İspanya’da kredi hak talepleri için hukuk danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

Ücretlendirme modelimiz genellikle talep prosedürünün başarısına dayalıdır, böylece, her bir davada profesyonel ücretler borçludan fiili olarak tahsil edilebilen tutar üzerinden hesaplanmaktadır.

Size aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

  • Talep analizi (borçlu ile ilgili ticari ve mali soruşturma ve mevcut belgelere dayalı olarak başarılı tahsilat ihtimallerinin değerlendirmesi)
  • Yargı-dışı talep (borçluya ihtarname veya kayıtlı onaylı faks gönderilmesi, borçlu ve/veya temsilcileri ile müzakereler, ödeme anlaşmalarının hazırlanması ve gözden geçirilmesi)
  • Yargı talebi (şikâyetlerin hazırlanması ve sunulması ve duruşmalara katılım).