Windykacja międzynarodowa

Jesteśmy ekspertami w zakresie roszczeń z tytułu należności zagranicznych, zarówno w postępowaniach sądowych, jak i pozasądowych.  W tym celu posiadamy wyspecjalizowany zespół prawników i sieć współpracujących firm w 128 krajach.

Nasz model wynagradzania opiera się zasadniczo na powodzeniu postępowania windykacyjnego, tak więc honoraria w każdym przypadku są obliczane na podstawie kwoty faktycznie odzyskanej od dłużnika.

Oferujemy następujące usługi:

  • Analiza wykonalności dla roszczenia (analiza gospodarcza i majątkowa dłużnika oraz ocena prawdopodobieństwa sukcesu na podstawie istniejącego materiału dowodowego)
  • Postępowania pozasądowe (przesłanie wezwania do zapłaty do dłużnika, negocjacje z dłużnikiem i/lub jego przedstawicielami, sporządzanie i weryfikacja umów dotyczącej spłaty)
  • Postępowania sądowe (przygotowywanie skarg, odwołań i przymusowych egzekucji)