Windykacja krajowa

Na szczeblu krajowym, zapewniamy obsługę w zakresie roszczeń o odzyskanie długów na terenie Hiszpanii.

Nasz model wynagradzania opiera się zasadniczo na powodzeniu postępowania windykacyjnego, tak więc honoraria w każdym przypadku są obliczane na podstawie kwoty faktycznie odzyskanej od dłużnika.

Oferujemy następujące usługi:

  • Analiza wykonalności dla roszczenia (analiza gospodarcza i majątkowa dłużnika oraz ocena prawdopodobieństwa sukcesu na podstawie istniejącego materiału dowodowego)
  • Postępowania pozasądowe (przesłanie wezwania do zapłaty lub burofax do dłużnika, negocjacje z dłużnikiem i/lub jego przedstawicielami, sporządzanie i weryfikacja umów dotyczącej spłaty)

Postępowania sądowe (przygotowanie roszczeń, procedury monitorowania, ustne, zwykłe)