Prawo handlowe, podatkowe, pracy oraz administracyjna pomoc prawna za granicą i prowadzenie postępowań sądowych

Credilex oferuje również zagraniczne usługi doradztwa w zakresie prawa handlowego, podatkowego, administracyjnego i pracy:

  • Prawo spółek (założenie, rozwiązanie i likwidacja spółek, podwyższenia kapitału, umowy między partnerami, joint ventures)
  • Umowy handlowe
  • Postępowania prawa cywilnego i gospodarczego
  • Ubezpieczenia
  • Doradztwo podatkowe dla podmiotów niebędących rezydentami, zgodność z obowiązkami podatkowymi, składanie deklaracji, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  • Prawo imigracyjne
  • Zagraniczne postępowania administracyjne
  • Przygotowanie, formalizacja i obsługa umów o pracę